Leoforos Stratou 2, Thessaloniki 546 21, Greece

Tips