6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης - Τ.Θ. 60330, Θέρμη 570 01, Greece

Tips