2 Canal Street, Stourbridge, West Midlands DY8 4LU, United Kingdom

Tips